Akıllı televizyonlar siber tehdit altında

Televizyon ekosisteminde yaşa­nan hızlı gelişmelerin bu alan­da taleplerin artmasına yol açtı­ğını kaydeden C-Prot CEO’su S. Bilgehan Üstündağ, artan talep karşısında televizyonların siber güvenlik risklerinin daha geniş kitlelere yayılacağını belirtti. Üs­tündağ, “Siber suçlular, internet bağlantısı ve yazılımlar üzerin­den televizyonları hedef alarak kullanıcıların kişisel verilerine, finansal bilgilerine ve hatta ci­hazlarına erişim sağlamaktadır” dedi.

Akıllı televizyonların gelişen ekosistemiyle birlikte, hayatımı­zın merkezinde yerini sağlam­laştırdığını aktaran Bilgehan Üs­tündağ, “Televizyonlar; yüksek çözünürlüklü ekranları, akıllı uy­gulamaları ve internet bağlantı­ları sayesinde, kullanıcılar artık dijital platformlardaki film ve di­zilerini, oyunlarını keyifle izleyip oynayabilecekleri, hatta finan­sal işlemlerini bile online olarak gerçekleştirebilecekleri bir dün­ya sunmaktadır. Televizyonların yaygınlaşmasıyla birlikte, nesne­lerin interneti (IoT) teknolojisi de bu cihazlarla entegre hale ge­lerek hayatımızı daha da kolay­laştırmaktadır.

Ayrıca, IoT tek­nolojisi sayesinde televizyonlar, çevrimiçi alışveriş yaparken kul­lanıcılara kişiselleştirilmiş öne­riler sunarak alışveriş deneyimi­ni daha verimli hale getirmekte­dir” diye konuştu.

Bu sistemlerin; veri hırsızlığı, zararlı yazılımlar, hesap güven­liği ihlali, fiziksel tehditler, do­landırıcılık gibi siber tehditlere açık hale gelerek siber suçluların yeni odağı haline geldiğini kay­deden Üstündağ, “Erişim sağla­dıkları sistemleri; ses kontrolü ve web kamerası ihlalleriyle bir­likte, izinsiz girişlere, güvenlik risklerine, siber saldırılara karşı savunmasız bırakabilmektedir. Son yıllarda meydana gelen bir­çok akıllı televizyonlara yönelik siber saldırlar bu vakaların ör­neklerini oluşturmuştur ve bir­çok veri hırsızlığı ve ev izlemesi olayları gerçekleşmiştir” ifade­lerini kullandı.

Televizyonlardaki güvenlik açıklarının, hassas bilgilerin ele geçirilmesine veya cihazların zarar görmesine neden olabile­ceğine dikkat çeken Üstündağ, risklerden korunmak için cid­di önlemler alınması gerektiği­ni belirtti. Üstündağ potansiyel siber risklere değinerek şunları söyledi: “Televizyonlar, kullanı­cıların kişisel bilgilerini topla­yabilir. Bu verilerin kullanılma­sıyla, kullanıcı gizliliği risk altın­da olabilir. Suçlular e-posta ve ağ bağlantınız üzerinden kişisel ve finansal bilgilerinize erişim sağ­layabilir” dedi.

Akıllı televizyonların siber sal­dırılara karşı koruma yöntemle­rine de değinen Üstündağ konuş­masına şöyle devam etti: “Tele­vizyon güvenliğini artırmak için, güçlü bir şifre kullanılarak ciha­za erişimi sınırlandırılmalı. Şif­re düzenli olarak değiştirmeli ve başka hesaplarda kullanılan şif­reler kullanılmaktan kaçınılma­lı. Bilinmeyen kaynaklardan uy­gulama yüklenmemeli, ağ güven­liği arttırılmalı.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir